levitra online
Biznes

Proponujemy Państwu skorzystanie z wielu możliwości, które poprowadzą do optymalizacji kosztów zakupu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Z New Power zaoszczędzą Państwo nie tylko pieniądze lecz także i czas!

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  • opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
  • przeprowadzenie negocjacji z dostawcami energii
  • obsługa prawna na każdym z etapów procesu

Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

  • modernizacja i dostosowanie układów pomiarowych
  • optymalny dobór grup taryfowych

Monitoring bieżących kosztów energii elektrycznej

  • szczegółowe analizy, zawierające m. in. kalkulacje kwotowe oraz procentowe szacowanych oszczędności z podziałem na okresy wskazane przez Klienta
  • cykliczne raporty realnie wygenerowanych oszczędności
  • sprawozdania końcowe, wskazujące zużycie energii w danych strefach czasowych przez 12 miesięcy, koszty ponoszone przez Klienta i wysokość oszczędności wynikających z procesu optymalizacji
  • opracowanie danych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych

-->